LIÊN HỆ HỖ TRỢ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 81

  • Văn Phòng: Hòa Bình, Nhơn hòa, Chư pưh, Gia lai
  • Trại nấm: Hòa Hiệp, Nhơn hòa, Chư pưh, Gia lai
  • MST:  590 109 7652
  • Email: 81farm.vn@gmail.com

KÊNH TRUYỀN THÔNG

Điền nội dung bạn cần hỗ trợ chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn sớm nhất