DỰ ÁN 1HA NẤM QUANG ĐIỆN – KRONG PAK, GIA LAI

  • Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ CƠ ĐIỆN GIA LAI.
  • Địa điểm thi công: Krong Pak, Gia Lai
  • Đơn vị tư vấn và thi công: 81FARM (HTX NÔNG NGHIỆP 81)
  • Diện tích: 1ha

DỰU ÁN TƯỚI NẤM QUANG ĐIỆN TẠI CHƯ PƯ, GIA LAI

  • Chủ đầu tư
  • Địa điểm thi công: Chư pưh, Gia lai
  • Diện tích: 5000m2
  • Phương án: Tưới phun mưa toàn bộ diện tích